Zadávanie podprahových zákaziek podľa § 99 a nasl. zákona - "Národná kultúrna pamiatka - zariadenie terasy"

1. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné

2. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá

3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

Zadávanie podlimitných zákaziek - "Obnova a prestavba zámku v Haliči"

1. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné

2. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá

3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

Zadávanie podlimitných zákaziek - "Obnova a prestavba zámku v Haliči – technológia wellnes"

1. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné

2. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá

3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

 

Zadávanie podlimitných zákaziek - "Obnova a prestavba zámku v Haliči – technológia kuchyne"

1. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné

2. Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá

3. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní