Názov a sídlo prijímateľa

 IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 04011  Košice-Západ

 

Miesto realizácie projektu

Zámocká 7, Halič

 

Názov a stručný opis projektu

Obnova a prestavba zámku v Haliči

Počas realizácie projektu bol zámok v Haliči zrekonštruovaný a obnovený.

Výsledkom je zámocký hotel s celoročným využitím, ktorý vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v regióne,

pri zachovaní historickej hodnoty kultúrnej pamiatky.

 

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu

05/2014 do 12/2015

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/

http://www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s

 

Výška poskytnutého príspevku

1 406 353,31 EUR

 

Fotodokumentácia:

 

 

     

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Investícia do vašej budúcnosti

 

Zámocký hotel Galicia Nueva