Názov a sídlo prijímateľa

 IMET, a.s., Bardejovská 1/C, 04011  Košice-Západ

 

Miesto realizácie projektu

Zámocká 7, Halič

 

Názov a stručný opis projektu

Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči

Počas realizácie projektu bolo obstarané interiérové vybavenie zámockého hotela Galicia Nueva v Haliči.

Zariadenie zámockého hotela vychádza z viacerých historických umeleckých slohov.

Jednotlivé izby a apartmány zámku, ako aj spoločné reprezentačné priestory sú zariadené

podľa požiadaviek na úroveň 4* hotela a v historizujúcom štýle.

 

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu

06/2015 do 12/2015

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a operačného programu:

http://www.economy.gov.sk/

http://www.siea.gov.sk/

 

Výška poskytnutého príspevku

577 025,00 EUR

 

Fotodokumentácia:

 

 

         

 

         

 

Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Investícia do vašej budúcnosti

 

Zámocký hotel Galicia Nueva