Projekt - "Obnova a prestavba zámku v Haliči"
---------------------
Profil verejného obstarávateľa
----------------------
Projekt - "Zariadenie interiérov pre NKP zámocký hotel v Haliči"
----------------------
Projekt-" Integrácia a dynamizácia výrobných procesov v spoločnosti prostredníctvom inovácie IKT"